Giá trị cuộc sống bạn nhận được

Thân

Loại bỏ bận rộn, bạn sẽ luôn cảm thấy thảnh thơi và tận hưởng cuộc sống trong khi công việc vẫn đạt hiệu quả từ Gốc

Tâm

Loại bỏ những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái, yêu đời trong mọi khoảnh khắc cuộc sống và công việc từ Gốc

Tuệ

Loại bỏ những khó khăn, bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin, chủ động trước mọi vấn đề của cuộc sống và công việc từ Gốc

Giá trị công việc bạn nhận được