ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNG

  1. Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh thu từ 20 tỷ VNĐ/ Năm)
  2. Có khát vọng kiến tạo sản phẩm mang lại lợi ích cho con người, cộng đồng

BẢN CHẤT CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

Là người tìm và giải quyết nỗi đau khách hàng

Nghiên cứu và cải tiến sản phẩm theo khách hàng

Xây trải nghiệm khách hàng (Mô hình trao giá trị)

Nghiên cứu nhu cầu khách hàng mục tiêu

BẢN CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP

Tổ chức vận hành trao giá trị cho khách hàng

Thực hiện trao giá trị cho khách hàng

Tối ưu chi phí và đo hiệu quả

Tạo ra giá trị và lợi ích cho các bên

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MANG LẠI

Đối với chủ doanh nghiệp

1 Nắm rõ các mục tiêu trong ngắn hạn về Marketing do đơn vị tư vấn cung cấp
2 Nắm rõ tư duy tổ chức nhằm đạt được mong muốn về Marketing
3 Nắm rõ phương pháp kiến tạo sản phẩm có giá trị, phương pháp trao giá trị
4 Nắm rõ nguồn lực cần có để đầu tư vào kiến tạo để tạo ra Sản phẩm mới
5 Có công cụ để giám sát, tối ưu, cải tiến Sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

Đối với cấp trung

1 Hiểu được mong muốn của ông chủ về kiến tạo SP, kiến tạo giá trị KH
2 Hiểu được mục tiêu của bộ phận MKT theo từng giai đoạn vận hành của bộ phận
3 Hiểu được tư duy tổ chức của bộ phận MKT nhằm đạt được mục tiêu MKT của bộ phận
4 Làm được xây dựng, tổ chức thực hiện trải nghiệm KH
5 Thực hiện được việc giám sát, đo lường hiệu quả, tối ưu chi phí, cải tiến SP theo nhu cầu KH
6 Hiểu và làm được việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới
7 Tính được giá bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng
8 Hiểu rõ cơ chế chính sách trả cho nhân sự của bộ phận MKT để nhằm đạt được mục tiêu
9 Hiểu rõ nguồn lực, ngân sách của công ty phải cấp và lộ trình cấp cho bộ phận MKT để đạt được mục tiêu
10 Tư duy xây dựng hệ thống giám sát và tiếp nhận kết quả từ nhân viên bộ phận MKT
11 Tư duy tổng hợp và xây dựng hệ thống báo cáo MKT cho cấp trên
12 Trưởng bộ phận hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của bản thân với mục tiêu của bộ phận MKT

Đối với nhân viên

1 Hiểu được mục tiêu của bộ phận cần đạt được là gì.
2 Hiểu được mục tiêu cá nhân cần hoàn thành
3 Hiểu được công thức tính lương và chủ động tính lương cho bản thân
4 Hiểu rõ bản thân phải làm gì, tác động như thế nào đến các bộ phận liên quan và đồng nghiệp của mình trong công thức tính lương để có thu nhập cao hơn
5 Mỗi cá nhân biết rõ quyền lợi và trách nhiệm của bản thân đối với mục tiêu của cá nhân
6 Hiểu rõ vai trò của Báo cáo và chủ động báo cáo theo quy trình với cấp trên