Marketing GỐC là gì?

Marketing Gốc là thứ bao trùm lên tất cả doanh nghiệp và là nguồn gốc của mọi hoạt động doanh nghiệp và khách hàng.

Để có được Marketing Gốc, ta thực hiện các bước sau đây:

1. Phân vùng “Khách hàng” – “doanh nghiệp”
2. Hiểu bản chất thật nhất từng vùng
3. Kết nối “Khách hàng” – “doanh nghiệp”
4. Công thức doanh nghiệp hiệu quả

I. Phân vùng

Khách hàng là đối tượng doanh nghiệp muốn hướng đến để phục vụ, trao đổi giá trị.

Doanh nghiệp nơi tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ các thành phần tham gia, trao đổi giá trị.

Marketing Gốc là thứ bao trùm, kết nối khách hàng và doanh nghiệp

II. Hiểu bản chất thật nhất của khách hàng và doanh nghiệp

1. Bản chất doanh nghiệp – doanh nhân

Doanh nghiệp hiểu đơn giản là sân chơi để khách hàng trải nghiệm và trao đổi giá trị.

Bao gồm:

1. Chủ doanh nghiệp: Là người Xây dựng mục đích cuộc chơi, phương tiện chơi, luật chơi
2. Luật chơi Là những: yêu cầu mà khách hàng và thành phần tham gia phải thực hiện để được chơi trong sân chơi mà chủ doanh nghiệp tạo ra
3. Phương tiện chơi: Gồm những nguồn lực về con người, sản phẩm, dịch vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ phục vụ khách hàng tham gia chơi và kiểm soát theo luật
4. Giá trị trao đổi: Giá trị bao gồm vật chất và phi vật chất, doanh nghiệp trao giá trị cho khách hàng, đồng thời nhận về giá trị tương ứng.

Mục đích cuối cùng của doanh nhân khi làm doanh nghiệp là giúp cho cuộc sống của doanh nhân hiệu quả.

Nhiệm vụ của doanh nhân là xây dựng sân chơi, đưa người chơi vào trải nghiệm và nhận về giá trị (gồm vật chất và phi vật chất).

Cuộc sống ông chủ hiệu quả làm gốc, hiệu quả doanh nghiệp tất yếu là hệ quả kéo theo.

Sân chơi là nơi chứa các giá trị thỏa mãn 5 cổng hữu hình và 1 cổng vô hình của khách hàng.

2. Bản chất khách hàng

Khách hàng hiểu đơn giản nhất là người chơi sân chơi của doanh nghiệp – nhận giá trị của doanh nghiệp để cuộc sống tốt lên.

Mục đích cuối cùng của khách hàng là nhận về giá trị giúp cuộc sống khách hàng tốt lên.

Nhiệm vụ của khách hàng là trả giá trị tương ứng cho doanh nghiệp.

Cuộc sống khách hàng làm gốc, sân chơi của doanh nghiệp phải xoay quanh cuộc sống của khách hàng.

3. Bản chất Marketing

Marketing là tổ hợp tất cả các hoạt động giữa doanh nghiệp và khách hàng để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp thông qua thỏa mãn các thành phần tham gia sân chơi của doanh nghiệp

Marketing gốc là tư duy Marketing xuất phát từ “cuộc sống” khách hàng và “cuộc sống doanh nghiệp”, giúp khách hàng và doanh nghiệp trao đổi giá trị hiệu quả nhất.

Doanh nghiệp lựa chọn đúng khách hàng (người chơi), khách hàng cũng chọn đúng doanh nghiệp (sân chơi) để có hiệu quả cao nhất.

III. Kết nối khách hàng và doanh nghiệp

Doanh nghiệp kiến tạo và vận hành giúp thỏa mãn khách hàng thông qua 5 cổng hữu hình và 1 cổng vô hình. Đồng thời, khách hàng và doanh nghiệp trao đổi giá trị.

V. Công thức doanh nghiệp hiệu quả

Công thức gốc
1.Công thức khách hàng
1. Công thức doanh nghiệp

Công thức Marketing gốc
1 Công thức sản phẩm
2 Công thức khác biệt
3 Công thức trải nghiệm
4 Công thức công cụ
5 Công thức nhân sự
6 Công thức tài chính
7 Công thức truyền thông
8 Công thức quảng cáo
9 Công thức bán hàng
10 Công thức đại lý
11 Công thức chăm sóc khách hàng
12 Công thức hành chính
13 Công thức pháp chế
14 Công thức nhà đầu tư

Tất cả sẽ có trong chương trình huấn luyện Marketing GỐC của chúng tôi. Hãy đăng ký tham gia và trải nghiệm

Marketing Gốc – Sức sống doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *